Igazságügyi szakértés

 

Az Igazságügyi könyv- és adószakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, továbbá megbízás alapján szakvéleményével segítse az adott tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.

A szakmai kérdések megválaszolása a peres eljárásban, vagy a pert előkészítendően az igazságügyi szakértők útján történik.

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény rögzíti, hogy az igazságügyi szakértő, a társaság, az igazságügyi szakértői intézmény és az igazságügyi szakértői testület megbízása alapján is adhat szakvéleményt, ha ez a kirendelő hatóságoktól származó feladatainak ellátását nem akadályozza és azzal nem összeférhetetlen. Ma már a magánszakértői vélemény értékelésének körében eljutott odáig a bírói gyakorlat, hogy azt a szabad bizonyítás keretén belül értékelni szükséges. A magánszakértői vélemény megállapításai ugyanis alkalmasak lehetnek a perszakértői vélemény aggályossá tételére, bizonyító erejének lerontására, ezért ha az ellentétben áll a bíróság által kirendelt szakértő véleményével, nem mellőzhető azok ütköztetésével az ellentmondások feloldásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig, a fél kérelme alapján, ebben a körben további bizonyítási eljárás lefolytatása. Mindez pedig a megbízás alapján készült szakvélemények folyamatos felértékeléséhez vezet.

Cégünk vállalja magánszakvélemények elkészítését, akár a per folyamatának léte alatt, akár a jogvita kibontakozását megelőzően, mint pert elkerülendő alternatívaként.

Társaságunk az igazságügyi szakértői tevékenységét a 2005. évi XLVII törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről és más jogszabályok rendelkezései, valamint a tevékenységére irányadó szakmai szabályok megtartásával végzi.